Vrijwilligerswerk en stichting - De Buytenhof
Stichting de Buytenhof

Vrijwilligerswerk en de Stichting

Stichting de buytenhof

We vertellen je graag meer over vrijwilligerswerk en stichting De Buytenhof. Het doel is het werk van De Buytenhof te ondersteunen en te helpen met het ontwikkelen van voorzieningen voor onze zorggasten en vrijwilligers. We dragen op deze manier bij aan de ontwikkeling, persoonlijke groei en zelfredzaamheid van onze zorggasten en vrijwilligers. Het vergroot de leefwereld en we stimuleren de maatschappelijk participatie. 

Het boerenland is hierbij een onmisbare schakel. Op de Buytenhof verbinden mensen zich met de natuur en met elkaar. Daarnaast stimuleert de stichting de voorlichting over duurzame voedselproductie op de boerderij en bevorderen we de band tussen de stedeling en het platteland. Stedelingen, dorpelingen en leerlingen van scholen zijn welkom om het boerenleven op De Buytenhof te proeven, ruiken en te ervaren. Hiermee hopen we de kloof tussen de samenleving en het boerenland te verkleinen.

Vrijwilligerswerk op de buytenhof

Op de boerderij werken vele vrijwilligers mee. Op een boerderij is namelijk altijd wat te doen. Denk bijvoorbeeld aan meewerken in de boerderijwinkel, onkruid wieden in de moestuin, klussen in de houtwerkplaats, meehelpen met de oogst binnenhalen of onze zorggasten ophalen en brengen. 

Sommige vrijwilligers komen wekelijks, andere helpen jaarlijks een paar dagen mee. Lijkt het jou leuk om je handen uit de mouwen te steken op de Buytenhof? Meld je aan door een email te sturen aan Judith Tempelman of Joëla Overmeer via vrijwilligerswerk@debuytenhof.nl

/ 01

steun stichting de buytenhof

missie en visie

Stichting De Buytenhof heeft als doel het werk van De Buytenhof te ondersteunen en te helpen met het ontwikkelen van voorzieningen voor onze zorggasten en vrijwilligers. We dragen op deze manier bij aan de ontwikkeling, persoonlijke groei en zelfredzaamheid van onze zorggasten en vrijwilligers. Het vergroot de leefwereld en we stimuleren de maatschappelijk participatie.

Doneerformulier

ValutaBedrag

Doel en bestuur van de stichting

De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door het inzamelen van geld en goederen via giften, donaties, subsidies of sponsorbijdragen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit voorzitter Cees Vijfhuizen, penningmeester Martien van Deuzen, secretaris Dick van der Ent, Ad Visser algemeen bestuurslid. Ze krijgen voor dit werk geen financiële vergoeding. De stichting heeft geen personeel in loondienst.

ANBI
Stichting De Buytenhof is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, kortweg ANBI. Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan de doelen en activiteiten van Stichting De Buytenhof. Het jaarverslag is hier in te zien.

Beleid stichting

Financieel verslag

Begroting 2023

Scroll naar boven