Stichting - De Buytenhof
Stichting de Buytenhof

Stichting

/ 01

Over stichting de buytenhof

missie en visie

Stichting De Buytenhof heeft als doel het werk van De Buytenhof te ondersteunen en te helpen met het ontwikkelen van voorzieningen voor onze zorggasten en vrijwilligers. We dragen op deze manier bij aan de ontwikkeling, persoonlijke groei en zelfredzaamheid van onze zorggasten en vrijwilligers. Het vergroot de leefwereld en we stimuleren de maatschappelijk participatie. 

Doneerformulier

Bedrag *Het boerenland is hierbij een onmisbare schakel. Op de Buytenhof verbinden mensen zich met de natuur en met elkaar. Daarnaast stimuleert de stichting de voorlichting over duurzame voedselproductie op de boerderij en bevorderen we de band tussen de stedeling en het platteland. Stedelingen, dorpelingen en leerlingen van scholen zijn welkom om het boerenleven op De Buytenhof te proeven, ruiken en te ervaren. Hiermee hopen we de kloof tussen de samenleving en het boerenland te verkleinen.

De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door het inzamelen van geld en goederen via giften, donaties, subsidies of sponsorbijdragen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit voorzitter Cees Vijfhuizen, penningmeester Martien van Deuzen, secretaris Dick van der Ent, Ad Visser algemeen bestuurslid. Ze krijgen voor dit werk geen financiële vergoeding. De stichting heeft geen personeel in loondienst.

ANBI
Stichting De Buytenhof is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, kortweg ANBI. Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan de doelen en activiteiten van Stichting De Buytenhof. Het jaarverslag is hier in te zien. 

Scroll naar top