zorgboerderij De Buytenhof
Proef, ruik en ervaar het boerenleven
Stacks Image 18
Stichting De Buytenhof

Op de boerderij bieden we zorg en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking of psychosociale problemen. Dit doen wij ongeacht iemands leeftijd, ras, cultuur en geloof en vanuit ons christelijk geloof met de Bijbel als leidraad. In onze ogen is ieder mens kostbaar en vinden we, dat er ondanks alle beperkingen, die we als mensen kunnen ervaren, groei en hoop is. Daarnaast werken ruim honderd vrijwilligers op de boerderij. Zij assisteren met de begeleiding van onze zorggasten, werken mee met de boer op het land, of helpen in de Theeschenkerij, De Boerderijwinkel, de bloemenpluktuin of de moestuin. Sommige vrijwilligers werken vanuit de WMO met ons mee of reïntegreren op de boerderij.

Zorggasten
Stacks Image 153
Doel van de stichting De Buytenhof

Stichting De Buytenhof heeft als doel het werk van De Buytenhof te ondersteunen en te helpen met het ontwikkelen van voorzieningen voor onze zorggasten en vrijwilligers. We dragen op deze manier bij aan de ontwikkeling, persoonlijke groei en zelfredzaamheid van onze zorggasten en vrijwilligers. Zo vergroot het hun leefwereld en stimuleren we de maatschappelijk participatie.

Het boerenland is hierbij een onmisbare schakel. Op de Buytenhof verbinden mensen zich met de natuur, met elkaar en, voor wie ervoor openstaat, met God.
Daarnaast stimuleert de stichting de voorlichting over duurzame voedselproductie op de boerderij en bevorderen we band tussen de stedeling en het platteland. Stedelingen, dorpelingen en leerlingen van scholen zijn welkom om het boerenleven op De Buytenhof te proeven, ruiken en te ervaren. Hiermee hopen we de kloof tussen de samenleving en het boerenland te verkleinen.

De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door het inzamelen van geld en goederen via giften, donaties, subsidies of sponsorbijdragen.

Stacks Image 246
Ons beleid

Het beleid voor de periode 2016 - 2018 bestaat uit twee speerpunten:

Speerpunt 1: Ondersteunen en ontwikkelen van voorzieningen voor onze zorggasten en vrijwilligers

- Het zoeken naar voldoende financiële middelen voor de afbouw en inrichting van het Buytenhuis, de nieuwe werk- en lunchplek van vrijwilligers. We bouwen met hulp van vrijwilligers en tweedehands bouwmateriaal. Het casco wordt bekostigd door VOF De Buytenhof, maar voor de inrichting en de afbouw zijn we afhankelijk van giften.

- Aanschaf van werkkleding voor de buitengroep

- Aanschaf van een houtkachel in de houtwerkplaats

- Aanschaf van tuingereedschap

- Het opzetten van begeleidingsplan voor vrijwilligers


Speerpunt 2: Het verbinden van leerlingen, stedelingen en dorpelingen met het boerenland en het geven van voorlichting over duurzame voedselproductie

- Het ontwikkelen van lesprogramma’s voor schoolkinderen.

- Het ontvangen en rondleiden van schoolkinderen op de Boerderij. We werken samen met provinciale programma ‘Groen doet Goed’, dat in Rotterdam wordt uitgevoerd onder de naam ‘De Stad uit’.

- Het organiseren van jaarlijks terugkerende festivals met thema’s zoals, eten van de boerderij, korte voedselketens, natuur en boeren.

- Het ontwikkelen een wilgentenen kapel als bezinningsruimte

Uitgevoerde activiteiten in 2016
- Het opstellen van vrijwilligerscontracten
- Meegewerkt aan collecte NSGK, waarvan de helft van de opbrengst voor het Buytenhuis is gebruikt
- Vele basis- en middelbare scholen uit Rotterdam e.o. ontvangen, rondleidingen verzorgd en workshops gegeven
- Een Lentefestival met als thema 'Thee uit de tuin' gehouden
- Een folder gemaakt voor het Buytenhuis in aanbouw
- Een open dag gehouden tijdens de bouw van het Buytenhuis voor sponsoren en andere genodigden
- Het oogstfeest gevierd voor zorggasten en vrijwilligers
- Diverse verenigingen, bedrijven en instellingen laten participeren in de bouw van het Buytenhuis

Zorggast1
Zorggast2
Zorggast3
Stacks Image 276
Financiële informatie

Beheer en besteding van fondsen
De giften worden gestort op de betaalrekening van de Stichting. Gelabelde giften besteden we aan het genoemde doel. Ongelabelde giften besteden we aan de afbouw en inrichting van het Buytenhuis. Jaarlijks publiceren we de jaarrekening op de website.

Als het Buytenhuis klaar is storten we het overgebleven geld op een spaarrekening of we gebruiken het voor nieuwe activiteiten van stichting de Buytenhof. Deze activiteiten publiceren we op de website. Mocht blijken dat de financiële middelen oplopen zonder direct bestedingsdoel dan zullen die worden gestort op een spaarrekening van de stichting. Wij zullen kiezen voor risicomijdende vormen van beleggen.

Financieel jaarverslag (jaarrekening)
Als u hier klikt vindt u het financieel jaarverslag van de stichting De Buytenhof.

Stacks Image 5937
Het bestuur van Stichting De Buytenhof

Het bestuur van de stichting bestaat uit voorzitter Cees Vijfhuizen, penningmeester Martien van Deuzen, secretaris Dick van der Ent, Ad Visser algemeen bestuurslid. Ze krijgen voor dit werk geen financiële vergoeding. De stichting heeft geen personeel in loondienst.

Statuten zijn opvraagbaar via zorgboerderij@debuytenhof.nl

Stacks Image 5958
Contact en giften

Stichting De Buytenhof
Rijsdijk 98
3161 EW Rhoon
Kamer van koophandel: 24383585
RSIN: 816842978

Contact voor de Stichting: Dick van der Ent (Secretaris)
stichtingdebuytenhof@debuytenhof.nl

Voor giften
:
Contact voor giften: Ad Visser
06-44312783
zorgboerderij@debuytenhof.nl

Rekeningnummer voor giften: NL25 RABO 011 44 681 41

ANBI

Stichting De Buytenhof is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, kortweg ANBI. Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan de doelen en activiteiten van Stichting De Buytenhof.

Zorggast4
Zorggast5
Zorggast6
Stacks Image 16
  1. ../resources/Vrijwilligers1.jpg
Stacks Image 42
Volg ons!

twitter-Rood facebook-Mint

Stacks Image 107
Nieuwsbrief


Stacks Image 171
Openingstijden

De Boerderijwinkel: dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Theeschenkerij: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Stacks Image 5156
Reserveren Theeschenkerij

U kunt reserveren bij de Theeschenkerij ' De smaak van Buyten' via het nummer 06 461 32 882 of mail ons

Stacks Image 5913
Reserveren Het Buytenhuis

Voor vergaderingen, familie ontmoetingen of bijvoorbeeld een bijzondere cursusruimte.
U kunt reserveren via het nummer 06 461 32 882 of
mail ons

Wit Logo
Contact

Zorgboerderij De Buytenhof
Stichting De Buytenhof
Rijsdijk 98
3161 EW RHOON

RESERVEREN
Theeschenkerij
De Smaak van Buyten
of Het Buytenhuis
Lineke van der Schelde
Heleen Schippers
06 - 461 32 882
desmaakvanbuyten@debuytenhof.nl

Boerderijwinkel
06 - 461 32 882
boerderijwinkel@debuytenhof.nl

Zorg
José de Pijper
Diana van Langeveld
Laurine Eikelboom
06 - 151 29 993

Vrijwilligerswerk
Jolanda van der Ent
06 - 380 51 090
joolvanderent@debuytenhof.nl


Boer
Wiard Visser
06 - 479 90 138

Bedrijfsvoering
Ad Visser
06 - 443 12 783
zorgboerderij@debuytenhof.nl


twitter-Wit facebook-Beige

ANBI

Stichting De Buytenhof is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, kortweg ANBI. Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan de doelen en activiteiten van Stichting De Buytenhof.

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan De Buytenhof geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van de website rechten worden ontleend. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Buytenhof is het niet toegestaan deze site of onderdelen ervan op een of andere wijze te verveelvoudigen.

Privacy

De Buytenhof respecteert de privacy van bezoekers op haar site. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Stacks Image 2175
Wit Logo

Europees fonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland