zorgboerderij De Buytenhof
Proef, ruik en ervaar het boerenleven
Stacks Image 18
De Buytenhof

De Buytenhof is een eeuwenoud gemengd boerenbedrijf in het landschapspark Het Buytenland. Al vanaf 1896 bewerkt de familie Van den Hoek het land aan de Rijsdijk. Jan van den Hoek legt als eerste boer in IJsselmonde een struikboomgaard aan. In 1911 laat hij op de fundamenten van een oude hoeve uit 1600 een herenboerderij bouwen. Deze prachtige herenboerderij is nu nog steeds bewoond door zijn nazaten. Zijn kleindochter Marianne en haar man Ad Visser hebben met hulp van veel vrijwilligers De Buytenhof omgevormd tot een open en gastvrij boerenzorgbedrijf, waar u van harte welkom bent.

Stacks Image 149
Een prachtig boerenlandschap

De Buytenhof heeft een afwisselend boerenlandschap met hoog en laagstam fruit en notengaarden, bonte hooilanden, weiden en akkers. In de weiden lopen zomers schapen en zoogkoeien. De varkens van De Buytenhof wroeten in de grond. In de hoogstamboomgaarden staan maar liefst 60 oude fruitrassen zoals de Zoete Ermgaard, Lemoenappel, Notarisappel, Sterappel en de Juttenpeer. In het veld groeien wilde bloemen en kruiden. U kunt een wandeling maken door dit prachtige boerenlandschap.

Perenbloesen De Buytenhof
Koeien De Buytenhof
Hooiveld De Buytenhof
Stacks Image 162
Respect voor mens en natuur

Op De Buytenhof staan de mens en de natuur centraal. In het mission statement is het als volgt geformuleerd: “De Buytenhof ziet het als haar missie om zorg te bieden aan haar bezoekers door ze hartelijk te ontvangen, met ze samen te werken, ze te begeleiden en te coachen, ze te leren over de natuur en het boerenleven, ze de natuur, de rust en het boerenleven te laten ervaren en er van te genieten en ze te verwennen met aandacht en attenties. Dit alles vindt plaats in het boerenlandschap en de natuur van De Buytenhof te midden van een verstedelijkte omgeving.

Stacks Image 229
Hof van landschapspark

De Buytenhof is het ‘hof’ van landschapspark het Buytenland. Een hof is een beschutte, veilige, rustgevende plek. Zo ook De Buytenhof. Bezoekers kunnen op het boerenland even op adem komen en bijvoorbeeld werken aan hun reïntegratie of gewoon genieten van het werken op het platteland.

Regenboog De Buytenhof
Zorggasten De Buytenhof
Aardbeien De Buytenhof
Stacks Image 310
Zorggemeenschap

De bewoners van De Buytenhof vormen met elkaar een zorggemeenschap en hun inspiratiebron is het christelijk geloof.
De natuur, het landschap, de dieren zijn onderdeel van Gods schepping en worden daarom met zoveel mogelijk respect behandeld. Ook is er zorg voor de cultuur en historische waarden van De Buytenhof.

Stacks Image 232
  1. ../resources/Buytenhof2.jpg
Stacks Image 42
Volg ons!

twitter-Rood facebook-Mint

Stacks Image 107
Nieuwsbrief


Stacks Image 171
Openingstijden

De Boerderijwinkel: dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Theeschenkerij: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Stacks Image 5156
Reserveren Theeschenkerij

U kunt reserveren bij de Theeschenkerij ' De smaak van Buyten' via het nummer 06 461 32 882 of mail ons

Stacks Image 5913
Reserveren Het Buytenhuis

Voor vergaderingen, familie ontmoetingen of bijvoorbeeld een bijzondere cursusruimte.
U kunt reserveren via het nummer 06 461 32 882 of
mail ons

Wit Logo
Contact

Zorgboerderij De Buytenhof
Stichting De Buytenhof
Rijsdijk 98
3161 EW RHOON

RESERVEREN
Theeschenkerij
De Smaak van Buyten
of Het Buytenhuis
Lineke van der Schelde
Heleen Schippers
06 - 461 32 882
desmaakvanbuyten@debuytenhof.nl

Boerderijwinkel
06 - 461 32 882
boerderijwinkel@debuytenhof.nl

Zorg
José de Pijper
Diana van Langeveld
Laurine Eikelboom
06 - 151 29 993

Vrijwilligerswerk
Jolanda van der Ent
06 - 380 51 090
joolvanderent@debuytenhof.nl


Boer
Wiard Visser
06 - 479 90 138

Bedrijfsvoering
Ad Visser
06 - 443 12 783
zorgboerderij@debuytenhof.nl


twitter-Wit facebook-Beige

ANBI

Stichting De Buytenhof is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, kortweg ANBI. Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan de doelen en activiteiten van Stichting De Buytenhof.

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan De Buytenhof geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van de website rechten worden ontleend. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Buytenhof is het niet toegestaan deze site of onderdelen ervan op een of andere wijze te verveelvoudigen.

Privacy

De Buytenhof respecteert de privacy van bezoekers op haar site. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Stacks Image 2175
Wit Logo

Europees fonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland