zorgboerderij De Buytenhof
Proef, ruik en ervaar het boerenleven
Stacks Image 18
Stichting De Buytenhof

Op de boerderij bieden we zorg en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking of psychosociale problemen. Dit doen wij ongeacht iemands leeftijd, ras, cultuur en geloof en vanuit ons christelijk geloof met de Bijbel als leidraad. In onze ogen is ieder mens kostbaar en vinden we, dat er ondanks alle beperkingen, die we als mensen kunnen ervaren, groei en hoop is.

Zorggasten
Stacks Image 153
Wat wij doen

Stichting De Buytenhof heeft als doel dit werk te ondersteunen en te helpen met het ontwikkelen van voorzieningen voor dagbestedingsactiviteiten. We dragen op deze manier bij aan de ontwikkeling, persoonlijke groei en zelfredzaamheid van onze zorggasten en onze vrijwilligers. Zo vergroten we de leefwereld en stimuleren we de maatschappelijk participatie.
Het boerenland is hierbij een onmisbare schakel. Op de Buytenhof verbinden mensen zich met de natuur, met elkaar en, voor wie ervoor openstaat, met God.
Daarnaast stimuleert de stichting de voorlichting over duurzame voedselproductie op de boerderij en bevorderen we band tussen de stedeling en het platteland. Stedelingen, dorpelingen en leerlingen van scholen zijn welkom om het boerenleven op De Buytenhof te proeven, ruiken en te ervaren. Hiermee hopen we de kloof tussen de samenleving en het boerenland te verkleinen.
De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door het inzamelen van geld en goederen via giften, donaties, subsidies of sponsorbijdragen.

Stacks Image 246
Onze projecten

Wij zijn momenteel bezig met de volgende projecten:

- De bouw van Het Buytenhuis, de nieuwe werk- en lunchplek voor onze zorggasten en vrijwilligers. We bouwen met hulp van vrijwilligers en tweedehands bouwmateriaal. Het casco wordt bekostigd door VOF De Buytenhof, maar voor de inrichting en de afbouw zijn we afhankelijk van giften;

- Aanschaf van werkkleding voor de buitengroep;

- Aanschaf van een houtkachel in de houtwerkplaats;

- Aanschaf van tuingereedschap;

- Het ontwikkelen van een bezinningsruimte.

Zorggast1
Zorggast2
Zorggast3
Stacks Image 276
Financiële informatie
Als u hier klikt vindt u het financieel jaarverslag van de stichting De Buytenhof.
Stacks Image 5937
Het bestuur van Stichting De Buytenhof

Het bestuur van de stichting bestaat uit voorzitter Cees Vijfhuizen, penningmeester Matien van Deuzen, secretaris Dick van der Ent, Ad Visser algemeen bestuurslid. Ze krijgen voor dit werk geen financiële vergoeding.

Stacks Image 5958
Contact en giften

Stichting De Buytenhof
Rijsdijk 98
3161 EW Rhoon
Kamer van koophandel: 24383585

Contact voor de Stichting: Dick van der Ent (Secretaris)
stichtingdebuytenhof@debuytenhof.nl

Voor giften
:
Contact voor giften: Ad Visser
06-44312783
zorgboerderij@debuytenhof.nl

Rekeningnummer voor giften: NL25 RABO 011 44 681 41

Zorggast4
Zorggast5
Zorggast6
Stacks Image 16
  1. ../resources/Vrijwilligers1.jpg
Stacks Image 42
Volg ons!

twitter-Rood facebook-Mint

Stacks Image 107
Nieuwsbrief


Stacks Image 171
Openingstijden

De Boerderijwinkel: dinsdag van 12.00 tot 17.00 uur
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Theeschenkerij: woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Stacks Image 5156
Reserveren

Theeschenkerij ' De smaak van Buyten'
U kunt reserveren via het nummer 06 461 32 882 of mail ons

Wit Logo
Contact

Zorgboerderij De Buytenhof
Stichting De Buytenhof
Rijsdijk 98
3161 EW RHOON

RESERVEREN
Theeschenkerij
De Smaak van Buyten
Lineke van der Schelde
Heleen Schippers
06 - 461 32 882
desmaakvanbuyten@debuytenhof.nl

Boerderijwinkel
06-151 29 993
boerderijwinkel@debuytenhof.nl

Zorg
José de Pijper
Diana van Langeveld
Els van der Eijk
06 - 151 29 993

Vrijwilligerswerk en public relations
Jolanda van der Ent
06 - 380 51 090
joolvanderent@debuytenhof.nl


Boer
Wiard Visser
06 - 479 90 138

Bedrijfsvoering
Ad Visser
06 - 443 12 783
zorgboerderij@debuytenhof.nl


twitter-Wit facebook-Beige

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan De Buytenhof geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van de website rechten worden ontleend. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Buytenhof is het niet toegestaan deze site of onderdelen ervan op een of andere wijze te verveelvoudigen.

Privacy

De Buytenhof respecteert de privacy van bezoekers op haar site. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Stacks Image 2175
Wit Logo

Europees fonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland