zorgboerderij De Buytenhof
Proef, ruik en ervaar het boerenleven
Stacks Image 18
Help De Buytenhof aan werk en lunchplek
Het Buytenhuis

De Buytenhof is uit haar jas gegroeid. We hebben dringend een werk- en lunchplek nodig voor onze zorggasten en vrijwilligers. We willen daarom graag het Buytenhuis bouwen op ons erf, schuin tegenover de Theeschenkerij. Dit gebouw willen we gebruiken als werk-, lunch- en vergaderplek en als kleed-, berg- en doucheruimte.

Snijbiet De Buytenhof
Stacks Image 246
De Buytenhof groeit en bloeit

De Buytenhof bestaat inmiddels 10 jaar en is een bloeiende en groeiende sociale onderneming. Wekelijks werken 23 zorggasten mee op het land, in de boomgaard, de Theeschenkerij, de Boerderijwinkel en in de houtwerkplaats. Daarnaast helpen ruim 100 vrijwilligers mee. We doen met elkaar al het werk op de boerderij. Het maakt niet uit of je veel of weinig kunt doen. Iedereen is nodig en heeft zijn of haar plekje. Steeds meer mensen bezoeken De Buytenhof om het boerenleven te ervaren. Het veroorzaakt een gezellige drukte op en rondom het boerenerf, maar voor sommige zorggasten geeft dit te veel prikkels. Daarom is een rustige werkplek noodzakelijk voor hen. Bovendien is de huidige kleedruimte te klein en is er behoefte aan meer sanitaire voorzieningen en een mindervalide toilet.

Stacks Image 2328
Giften en sponsoring

Giften kunt u storten op het rekeningnummer van Stichting De Buytenhof NL25 RABO 011 44 681 41 onder vermelding ‘gift voor Het Buytenhuis’. Wilt u ons als bedrijf sponsoren met geld of materialen, dan kunt contact opnemen met Ad Visser (zie colofon).
Natuurlijk houden we u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte van de bouw.

Zelfpluk aardbei 1 De Buytenhof
Zelfpluk aarbei 3 De Buytenhof
Zelfpluk aardbei 2 De Buytenhof
Stacks Image 276
Een bijzonder duurzaam gebouw

Het Buytenhuis gaan we in 2015 bouwen met stro van eigen land en met zoveel mogelijk hergebruikt bouwmateriaal èn met han- den van heel veel vrijwilligers. Ook onze zorggasten dragen tijdens de bouw hun steentje bij.
Net zoals op het land van De Buytenhof houden we tijdens de bouw rekening met de natuurlijke kringloop. Bijna alle materialen zijn afbreekbaar of herbruikbaar zonder het milieu te belasten. We streven naar een energie neutraal gebouw en we willen energie opwekken met behulp van onder andere zonne-energie. Veel van het bouwmateriaal verzamelen we uit de omgeving van De Buytenhof en ook de bouwers en vrijwilligers komen uit de buurt. Zo maken we weinig transportkilometers en belasten hierdoor zo min mogelijk het milieu. Het Buytenhuis wordt dus een bijzonder duurzaam gebouw met een belangrijke sociale functie.

Stacks Image 2024
Hoe kunt u ons helpen?

Het casco van Het Buytenhuis wordt bekostigd door De Buyten- hof, maar voor de afbouw en inrichting zijn we afhankelijk van uw hulp. U kunt ons op drie verschillende manieren helpen: het geven van bouwmateriaal of een financiële gift of door daadwerkelijk mee te helpen met de afbouw. We zijn enorm dankbaar voor alle vormen van hulp.

Stacks Image 2049
Handen uit de mouwen

Vindt u het leuk om ons te helpen met de bouw en bent u een handige klusser, dan kunt contact opnemen met Jool van der Ent (zie colofon). We nodigen u dan uit voor een kennismakingsgesprek.

Stacks Image 2100
Herbruikbaar bouwmateriaal

Op de Boerenblog van onze website vindt u een lijst van actuele bouwmaterialen, die we nodig hebben. Heeft u voor ons materiaal, dat op de lijst staat, stuur dan een mailtje met eventueel een foto van het materiaal naar: hetbuytenhuis@debuytenhof.nl. We nemen dan contact met u op.

Zelfpluk aardbei 1 De Buytenhof
Zelfpluk aarbei 3 De Buytenhof
Zelfpluk aardbei 2 De Buytenhof
Zelfpluk aardbei 2 De Buytenhof
Stacks Image 16
  1. ../resources/Buytenhuis1.jpg
Stacks Image 42
Volg ons!

twitter-Rood facebook-Mint

Stacks Image 107
Nieuwsbrief


Stacks Image 171
Openingstijden

De Boerderijwinkel: dinsdag van 12.00 tot 17.00 uur
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Theeschenkerij: woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Stacks Image 5156
Reserveren

Theeschenkerij ' De smaak van Buyten'
U kunt reserveren via het nummer 06 461 32 882 of mail ons

Wit Logo
Contact

Zorgboerderij De Buytenhof
Stichting De Buytenhof
Rijsdijk 98
3161 EW RHOON

RESERVEREN
Theeschenkerij
De Smaak van Buyten
Lineke van der Schelde
Heleen Schippers
06 - 461 32 882
desmaakvanbuyten@debuytenhof.nl

Boerderijwinkel
06-151 29 993
boerderijwinkel@debuytenhof.nl

Zorg
José de Pijper
Diana van Langeveld
Els van der Eijk
06 - 151 29 993

Vrijwilligerswerk en public relations
Jolanda van der Ent
06 - 380 51 090
joolvanderent@debuytenhof.nl


Boer
Wiard Visser
06 - 479 90 138

Bedrijfsvoering
Ad Visser
06 - 443 12 783
zorgboerderij@debuytenhof.nl


twitter-Wit facebook-Beige

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan De Buytenhof geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van de website rechten worden ontleend. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Buytenhof is het niet toegestaan deze site of onderdelen ervan op een of andere wijze te verveelvoudigen.

Privacy

De Buytenhof respecteert de privacy van bezoekers op haar site. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Stacks Image 2175
Wit Logo

Europees fonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland